POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I COOKIES

forsomeone.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną forsomeone.pl jest Marzena Kaczor prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Click Target Marzena Kaczor wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: ul. Obrońców Pokoju 67, 36-100 Kolbuszowa, NIP 8141658220, REGON 383725350, (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest: (i) na adres e-mail: kontakt@forsomeone.pl (ii) pisemnie, na adres Administratora: ul. Obrońców Pokoju 67, 36-100 Kolbuszowa (iii) telefonicznie pod numerem: +48 735 843 843.
 3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.
 4. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie.

§ 2 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 4. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 5. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
 7. Subskrybcja newslettera – by poznać naszą ofertę handlową oraz chcesz być informowany/a o ciekawych wydarzeniach, konkursach i rabatach, możesz zostać  subskrybentem naszego newslettera. W każdym momencie możesz się z niego wypisać.

§ 3 Udostępnianie danych

 

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:

a)    uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub

b)    przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących, np. księgowych, podwykonawców i dostawców asortymentu, kurierów i przewoźników, kancelarii prawnych,

c)    jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w przypadku Google lub Facebook).

§ 4 Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres przesyłki elektronicznej kontakt@forsomeone.pl.
Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

 1. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie  danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 5 Polityka Cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

 1. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu:

a.    dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

b.    tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,

c.     dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

 1. Zasadniczym podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:

a)    Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

b)    Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.

 1. Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
 3. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego. W każdej chwili Użytkownik może także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.

  CookieRodzajCzas przechowywaniaOpis
  __stripe_mid1 yearStripe sets this cookie cookie to process payments.
  __stripe_sid30 minutesStripe sets this cookie cookie to process payments.
  _fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
  _ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
  _gat_gtag_UA_143432328_11 minuteSet by Google to distinguish users.
  _gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
  _gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
  cookielawinfo-checkbox-analityczne1 year
  cookielawinfo-checkbox-funkcyjne1 year
  cookielawinfo-checkbox-reklamowe1 year
  CookieLawInfoConsent1 year
  fr3 monthsThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
  IDE1 year 24 daysGoogle DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile.
  ls_smartpush2 monthsThis cookie is set by the provider Litespeed Server. This cookie allows the server to store the settings and to improve performance of the site.
  m2 yearsNo description available.
  mailerlite:webform:shown:3548737Cookie związane z Newsletterem
  orddd-jquery-ui-theme1 year
  test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.

§ 6 Lista newsletter

 1. Administrator prowadzi gazetkę elektroniczną tzw. Newsletter, w której zamieszczane są informacje na temat promocji, konkursach, rabatach, wydarzeniach związanych z serwisem.
 2. Użytkownik zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o tematyce marketingowej i handlowej.
 3. Administrator nie odsprzedaje Twoich danych osobowych jedynie powierza je podwykonawcy tj: UAB “MailerLite”, Jono Basanaviciaus str. 15, LT-03108, Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.
 4. W stopce każdej informacji przesłanej przez newsletter administrator udostępnia ci link umożliwiający bezproblemowe wypisanie się z subskrypcji.
  Wypis jest równoznaczny z usunięciem Twoich danych osobowych z bazy.